Geoportal Gminy Leżajsk

Dane udostępnione poprzez Geoportal Gminy Leżajsk dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.).

Zawarte w Geoportalu Gminy Leżajsk informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://gminalezajsk.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
GEOPORTAL - GUGiK
Dane kontaktowe